1% dla naszej szkoły

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rożnowicach składa serdeczne podziękowania Rodzicom, mieszkańcom Rożnowic, a także wszystkim sympatykom naszej szkoły, którzy w ubiegłym roku zaangażowali się w akcję „1% dla naszej szkoły”. W akcji tej pozyskano kwotę w wysokości 1890,54 zł zł, którą przeznaczono na doposażenie szkoły i materiały do prac remontowych.

W tym roku również istnieje możliwość przekazania, za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, 1 % podatku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach. W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, absolwentów szkoły, mieszkańców Rożnowic, a także ludzi dobrej woli o włączenie się do akcji „ 1 % dla naszej szkoły”. W tym celu należy wypełnić deklarację PIT – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2021 wg załączonej instrukcji:

  1. we wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy wpisać nr KRS 0000052078 i wnioskowaną kwotę (1 % podatku)
    2. podać w informacjach uzupełniających: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach, gmina Biecz
    3. zaznaczyć pozycję: “wyrażam zgodę“.
    Zwracamy się z prośbą do przyłączenia się do akcji i wspólnego działania, które wspomoże finansowo naszą placówkę, poprawi warunki nauki naszych dzieci i wzbogaci ofertę naszej szkoły.

Można skorzystać z programu do rozliczeń z podanego adresu: https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000052078

lub skorzystać z rządowej srtony https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dyrektor Szkoły

Ewa Kozieł