3 MAJA 1791 – 3 MAJA 2019

W tym roku obchodzimy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dla jej uczczenia uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej pod opieką pani B. Mika i A. Sendeckiego przygotowali uroczystą akademię. Odbyła się ona 3 maja w kościele parafialnym w Rożnowicach podczas mszy odprawionej w intencji Ojczyzny.

Konstytucja majowa była pierwszą w Europie i druga na świecie nowoczesną konstytucją. Została uchwalona w celu zlikwidowania wad, które niszczyły państwo: wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej – liberum veto. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać 24 lipca 1792 roku w momencie przystąpienia króla do konfederacji targowickiej – czyli przetrwała nieco ponad 14 miesięcy. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej.

Po odzyskaniu przez kraj niepodległości (1918 r.) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Nie było uznawane przez władze komunistyczne, a ostatecznie powróciło 6 kwietnia 1990 roku.

„Rocznica”

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

Stanisław Aleksandrzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *