Doradztwo zawodowe

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Więcej szczegółów tutaj


Drodzy uczniowie, szanowni Rodzice! Aby nasze działania zawodoznawcze były efektywne umieszczam do dyspozycji zarówno narzędzia z doradztwa zawodowego, jak i wszelkie aktualności z naszej dziedziny.


Ósmoklasiści! Pamiętajcie o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem strony: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html Rejestracja zaczyna się już od 11 maja 2020. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Aktualne terminy poniżej:

AKTUALNE TERMINY REKRUTACJI!!!

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie klasy ósmej!

Bardzo proszę zapoznać się z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj

Pierwsze zadania dla ósmoklasistów już są pod tym adresem CKE: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


Program „Labirynt zawodów” to niewerbalny test predyspozycji zawodowych. Udostępniam program do pobrania – pracujemy na nim w trakcie naszych indywidualnych spotkań. Teraz każdy z Was może w prosty sposób sprawdzić, do jakich zawodów macie predyspozycje. Program pobieramy tutaj


Jak efektywnie uczyć się w domu? Poczytajcie tutaj

W zakładce po lewej wyjaśnione też techniki: mapa myśli, optymalne powtórki, mnemotechniki, szybkie czytanie oraz to, o czym czasem wspominacie, czyli nauka przy muzyce.


Ósmoklasiści, udostępniam Wam testy zawodoznawcze, z których korzystam w trakcie zajęć z Wami. Służę pomocą w przypadku niejasności. Można pobrać je tutaj


Co robi uczeń na doradztwie zawodowym? Między innymi wyszukuje analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania. A może to zrobić np. przy pomocy pewnej strony, która bardzo polecam: https://mapakarier.org/paths


Jakie kierunki oferują szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu na rok szkolny 2020/2021? Sprawdzamy (wpis będzie aktualizowany):

LO w Bieczu: sprawdź

Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu: sprawdź

ZS nr 1 w Gorlicach („Górka”): Liceum oraz Technikum

ZST w Gorlicach („Cambridge”): sprawdź, a także poniżej (kliknij w miniaturkę)

1 LO w Gorlicach („Kromer”): sprawdź , także tutaj

ZSE w Gorlicach („Ekonomik”): sprawdź

ZSZ w Bieczu 2020:

Spoty Liceum w Bieczu:

Spot z „Górki”


Co wkrótce czeka wszystkich ósmoklasistów? Cóż, będzie to ZMIANA w życiu: