Doradztwo zawodowe

Przewodnik dla uczniów – jak poprawnie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2023 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 27 lipca 2023 r.
  • W terminie od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Drodzy uczniowie, szanowni Rodzice! Aby nasze działania zawodoznawcze były efektywne umieszczam do dyspozycji zarówno narzędzia z doradztwa zawodowego, jak i wszelkie aktualności z naszej dziedziny.


Ósmoklasiści! Pamiętajcie o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem strony: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/ Rejestracja zaczyna się już od 15 maja 2023.

Aktualne terminy poniżej:


Szanowni Państwo, drodzy uczniowie klasy ósmej!

Bardzo proszę zapoznać się z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj

Pierwsze zadania dla ósmoklasistów już są pod tym adresem CKE: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


Jak efektywnie uczyć się w domu? Poczytajcie tutaj

W zakładce po lewej wyjaśnione też techniki: mapa myśli, optymalne powtórki, mnemotechniki, szybkie czytanie oraz to, o czym czasem wspominacie, czyli nauka przy muzyce.


Ósmoklasiści, udostępniam Wam testy zawodoznawcze, z których korzystam w trakcie zajęć z Wami. Służę pomocą w przypadku niejasności. Można pobrać je tutaj


Co robi uczeń na doradztwie zawodowym? Między innymi wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania. A może to zrobić np. przy pomocy pewnej strony, która bardzo polecam: https://mapakarier.org/paths


Jakie kierunki oferują szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu na rok szkolny 2023/2024? Sprawdzamy (wpis będzie aktualizowany):

LO w Bieczu: sprawdź

Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu: sprawdź

ZS nr 1 w Gorlicach („Górka”): Liceum oraz Technikum

ZST w Gorlicach („Cambridge”): sprawdź