Dzieci maja wychodne

 

 

7 maja 2021 roku uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły rozpoczęli realizację programu pod patronatem Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie. Program ten jest odpowiedzią na złą psychiczną i fizyczną kondycję dzieci, ograniczone możliwości ich prawidłowego rozwoju, zanikanie relacji rówieśniczych. Jego celem jest zwiększenie szans na zrównoważony rozwój w kontakcie z przyrodą poprzez cotygodniowe trzygodzinne pobyty dzieci w naturze niezależnie od pogody. Natura bowiem ożywia i rozbudza mózg dziecka – wpływa na wszystkie zmysły,  Mózg dzieci rozwija się dzięki bliskim i wzajemnym relacjom z innymi ludźmi i dzięki aktywnemu działaniu. Przebywanie w naturze pomoże dzieciom odzyskać energię, radość z wzajemnych relacji i poznawania świata.  Z uczestnictwa w tym programie płyną  też inne korzyści: W budynku szkoły będzie przebywać mniej uczniów, co oznacza mniejsze niebezpieczeństwo zarażenia, grupa „wychodna” będzie bezpieczniejsza niż w czterech ścianach szkoły  –- odległości i świeże powietrze są bezpieczne, dzieci przyniosą z takich wypraw wiele  ciekawych spostrzeżeń. Na obserwacjach dzieci- można potem bazować, np. podczas zajęć, dzieci mogą zrobić relację z tego, co się działo.  Dla dzieci może to być okazją do zrobienia czegoś, co je rozwinie. Zatem warto włączyć w edukację dzieci regularne cotygodniowe przebywanie dzieci w naturalnym środowisku.