Egzamin ósmoklasisty

Aktualne informacje nt egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

CKE <<<kliknij

oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – OKE w Krakowie <<<kliknij

Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i dostępnymi materiałami.