Projekt „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt”

We współczesnym świecie wirtualnym zjawisko hejtu, czyli obrażania, znieważania oraz wyzywania innych osób w sieci jest coraz bardziej powszechne. Problem ten dotyczy również życia codziennego. Obraźliwe komentarze i filmy, przerobione zdjęcia, tzw. memy, gry promujące nienawiść. Adresaci takich zachowań nie zawsze potrafią sobie poradzić z emocjami, które się wówczas pojawiają: poczucie odrzucenia i samotności, smutek, samokrytyka czy bezradność. Sprawcy natomiast często nie zdają sobie sprawy z motywów swoich działań – obrażają innych z zazdrości, niskiego poczucia wartości, w poszukiwaniu internetowego fejmu- chęci zaimponowania rówieśnikom, a wreszcie – nudy. W poczuciu złudnej anonimowości, jaką daje Internet i nie widząc reakcji ofiary, pozwalają sobie na wiele więcej, niż w realnym świecie. Niniejszy projekt pn. „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt to dobra praktyka walki z przestępczością internetową w Bieczu”  ma na celu uświadomić młodym ludziom oraz dorosłym, jakie  negatywne skutki niesie ze sobą ten rodzaj cyberprzemocy, a także w jaki sposób przeciwdziałać temu procesowi agresji. Ponadto projekt przewiduje przeciwdziałanie zjawiskom patologii w postaci internetowego hejtu i mowy nienawiści.

Zbudowanie szeroko pojętej koalicji na rzecz zwiększania świadomości dzieci, młodzieży i ich rodziców zwalczanie przestępczości zostało zapoczątkowane projektem pn. „Prawo Zawsze Uratuje-promowanie zachowań prospołecznych w Bieczu w ramach koalicji w walce z przestępczością” zrealizowany w 2018 roku. Zaplanowane w nim działania okazały się niezwykle trafne, przyniosły zakładane rezultaty i były zaakceptowane przez młodzież, rodziców i nauczycieli. Stąd w niniejszym projekcie pojawiły się wyjazdy uczniów do sądu i zakładu karnego. Instytucje wspierające projekt to m.in. Policja, Bieckie Centrum Kultury, Biblioteka Biecz, Zakład Karny w Jaśle, Sąd Rejonowy w Gorlicach, Szkoły z terenu Gminy Biecz. Projekt ma na celu stałą wymianę doświadczeń i rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji związanych z zagrożeniami  wynikającymi ze spotykaniem się z internetowym hejtem i mową nienawiści w życiu codziennym. Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, często to beneficjenci stają się adresatami. Bezpośrednimi adresatami są; dzieci, młodzież szkół podstawowych, nauczyciele i pracownicy szkoły , rodzice uczniów szkolnych. Pośrednimi adresatami są mieszkańcy gminy Biecz  przedstawiciele władz samorządowych, funkcjonariusze Policji. 

Przeprowadzona została diagnoza środowiska dotycząca stosowania hejtu w Internecie oraz mowy nienawiści. Po zapoznaniu się z materiałami statystycznymi, sprawozdaniami, opiniami, artykułami prasowymi można zauważyć, że zjawisko internetowego hejtu
i stosowania mowy nienawiści stanowią wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bieczproblem. Projekt obejmuje swoim zakresem kilka działań ukierunkowanych na zapobieganie i walkę, są to:

I Działalność edukacyjna

II Trening Zastępowania Agresji (TZA)

III Organizacja spektakli profilaktycznych nt. przeciwdziałania internetowemu hejtowi i mowie nienawiści wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkie w/w działania stanowią  całość, której  przewidywanym efektem będzie zapewnienie większej świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli. Wyedukowanie rodziców i uczniów, którzy będą w przyszłości świadomie reagować w przypadku spotkania się ze zjawiskiem hejtu w Internecie, czy mowy nienawiści w życiu codziennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *