Harmonogram nauczania zdalnego

Harmonogram nauczania zdalnego, konsultacji on-line prowadzonych  z użyciem komunikatorów- obowiązujący od 25 marca

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! W trosce o ograniczanie czasu pracy przy ekranach ze względów zdrowotnych, dostępu uczniów do urządzeń komunikacyjnych został sporządzony plan konsultacji on-line  dla klas IV- VIII prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów wcześniej uzgodnionych przez nauczycieli przedmiotów. W tym czasie nauczyciele będą bezpośrednio kontaktować się z uczniami. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy i mają wyznaczony czas na konsultację, resztę czasu poświęcają na pracę z książką , kartą pracy oraz z przygotowanymi materiałami .W zakresie innych przedmiotów-które są w planie danego dnia, uczniowie samodzielnie pracują według wskazówek nauczycieli np.przesłanych na dzienniku, e- mailu, na dysku Google. Cały czas mogą konsultować się z prowadzącym lekcję według ustalonych zasad. Do dyspozycji są również wychowawcy klas.

Ze względu na zawieszanie się systemów informatycznych proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. W razie większych trudności nauczyciele będą się komunikować za pomocą sprawdzonych sposobów.                                                                                                                                    Ewa Kozieł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *