Informacje dla Rodziców

Informacje Stowarzyszenia Jednia nt wycieczki

Warunki skorzystania z wycieczki:

1. W wycieczce udział mogą wziąć uczniowie klas: 6, 7, 8 oraz ich niepełnoletnie rodzeństwo.
2. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wycieczce opiekuna dziecka (rodzica lub opiekuna).
3. Koszty wycieczki (przejazd, ubezpieczenie, opiekę pilota) dla dziecka i rodzica pokrywa Stowarzyszenie Jednia.
4. Koszty obiadu pokrywa uczestnik wycieczki – 15 euro / osoby.
5. Nie ma możliwości rezygnacji z zakupu obiadu.
6. Wycieczka zorganizowana będzie do jednego z miast: Bardejów lub Budapeszt (ostateczna decyzja podjęta zostanie w dniu 4 lipca).
7. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.
8. Rezerwacji miejsc można dokonać pod numerem telefonu: 731-770-700
9. Data wycieczki: 21.08.2022r.

Z poważaniem,
Konrad Mierzwa
Radny Rady Miejskiej w Bieczu


Ubezpieczenie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2021/2022


Pomoc psychologiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców: https://kuratorium.krakow.pl/organizujemy-pomoc-psychologiczna-dla-uczniow-nauczycieli-i-rodzicow/


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat pt. „SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”.

Obszerny materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera. 

Broszurę można obejrzeć poniżej:
darmowe zdjęcia w tle z pl.pngtree.com