Kolejny rok z programem ,,Jeżdżę z głową” za nami!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zajęcia nauki jazdy na nartach dla uczestników ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach, odbywały się na stoku narciarskim w Sękowej SKI.   Wybrane osoby z grupy to dzieci nie umiejące jeździć na nartach. Zajęcia  prowadził instruktor nauki jazdy na nartach z wymaganymi kwalifikacjami.  Łączna liczba godzin realizacji to 15 godzin zegarowych. Podczas zajęć uczniowie nabyli podstawowe umiejętności jazdy na nartach, przyczyniło się to do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan z zakresu bezpiecznego korzystania ze stoków oraz przyczyniło się  to do popularyzacji dobrego nawyku jazdy w kasku. Poprzez udział dzieci w projekcie poprawiła się ich kondycja i podniosła ogólna sprawność fizyczna. Dzieci biorące udział w projekcie były zachęcone do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów. Poprzez udział w projekcie została upowszechniona kultura fizyczna, służąca m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. Małopolska zostanie promowana, jako region szczególnie przyjazny dla uprawiania rekreacji i sportu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu ,,Jeżdżę z głową” i życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz do zobaczenia na stoku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *