„Książki naszych marzeń”

W ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” zakupiono 80 woluminów za kwotę 1625 zł.

Zakup książek był poprzedzony konsultacją z nauczycielami języka polskiego, pracownikami biblioteki publicznej i przedstawicielami uczniów (Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej) oraz konsultowany z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej.

Otrzymane środki przeznaczono na zakup beletrystyki młodzieżowej dostosowanej do zainteresowań uczniów, poruszających ważne tematy.

Realizując program, biblioteka szkolna podjęła szereg działań promujących czytelnictwo:

  • realizacja projektów edukacyjnych w każdym oddziale szkoły podstawowej,
  • spotkanie z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci,
  • wprowadzenie dnia głośnego czytania,
  • spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem 22 kwietnia 2016 r.