Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program  realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy a Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , którego celem jest budowanie kompetencji  przyszłości  STEAM  (science – nauka, technology – technologia, engineering – inżynieria,  arts – sztuka, mathematics – matematyka).

W ramach Programu organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, współpracy, interdyscyplinarności, stosowania technologii informatyczno -komunikacyjnej, samodzielnego krytycznego myślenia, zdolności rozwiązywania problemów oraz kreatywności.

W ramach Laboratoriów  szkoły zakupią wyposażenie podstawowe, (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

NASZA SZKOŁA W PROGRAMIE:

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Rożnowicach otrzymał dofinansowanie w roku szkolnym 2021/2022 na zakup sprzętu technicznego. Dzięki temu uczniowie będą korzystać z pomocy już od września 2022r. W ramach realizacji 60% przyznanych środków szkoła otrzymała:

  • Drukarkę 3D  Banach School 2 oraz filamenty i biblioteka modeli 3D
  • Mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparat cyfrowy, gimbal, mikrofon kierunkowy, oświetlenie, statyw , mikroport )
  • Stację lutowniczą
  • Wizualizer z przystawką do mikroskopu

Robotyka, programowanie:

  • Zestawy klocków (15 sztuk) dla uczniów z różnych grup wiekowych

Zakupiony sprzęt i pomoce będą dostępne dla uczniów podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych oraz na kołach zainteresowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *