Odkrywam Małopolskę

18 września 2020r. uczniowie klas II-IV podczas wycieczki krajoznawczo-turystycznej poznawali uroki Pogórza Ciężkowickiego. Dzięki pomocy finansowej Województwa Małopolskiego uczestnicy pokrywali tylko połowę kosztów wyjazdu. Realizacja projektu pozwoliła na wielozmysłowe poznanie własnego regionu /Zalasowa, Skamieniałe Miasteczko/, środowiska przyrodniczego i społecznego. Wspólne zabawy, gry zręcznościowe w wiosce indiańskiej wyzwalały aktywność oraz budowały przyjazne relacje koleżeńskie. Wycieczka pozwoliła dostrzec osobliwości fauny i flory oraz upowszechniała  wśród uczniów zasady ochrony naturalnego środowiska i umiejętność korzystania z zasobów przyrody. Piesza wędrówka szlakiem turystycznym wzmocniła w uczestnikach kondycję fizyczną i zdrowotną. Zapraszamy wszystkich na szlak…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *