„Opowieści kresowe – Litwa” I miejsce Gabrieli Knybel

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach, odbyła się gala wręczenia nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Opowieści kresowe – Litwa” . W kategorii prac literackich miejsce I zajęła Gabriela Knybel za cykl „Dzienniki – wcale nie lekcyjne”, w którym przywołała postacie związane z Wilnem m. in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego oraz słynne zabytki: Ostrą Bramę, Cmentarz na Rossie czy Bazylikę Archikatedralną. Nasza uczennica odebrała nagrodę z rąk ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Miejsce II zajął Karol Starzyk – uczeń klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie, miejsce III zajęła Nina Stawińska – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu. Organizatorami konkursu byli: Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” w Krakowie, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze. Konkurs był objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starosty Krakowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Krzeszowice i Wójta Gminy Zabierzów. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji i prezentacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: „Praca została przygotowana na IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Opowieści kresowe – Litwa” przeprowadzonego przez Fundację Kresową „Memoria et Veritas”.

A poniżej zwycięska praca:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *