Prezentacja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w Nowym Sączu.

15 maja 2019r. wolontariusze z klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w prezentacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Podczas występu uczniowie przedstawili krótki program artystyczny i pokaz multimedialny prezentujący podejmowane przez nich działania w ramach realizowanego projektu.
            W obecnym roku szkolnym pod hasłem „Miłosierdzie Boże jest w nas” nasi uczniowie zrzeszeni w kręgach wolontariatu szkolnego podejmują szereg różnorodnych akcji ukierunkowanych na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Swą postawą  starają się aktywnie odpowiadać na słowa
św. Jana Pawła II: „(…) ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, (…), ażeby również  umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. 

         „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest projektem  który powstał
w 2007roku jako odpowiedź na przesłanie św. Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Głównym celem tego projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w szkołach  oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących. Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Województwem Małopolskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *