Próbna ewakuacja

W poniedziałek 7 października odbyła się w szkole próbna ewakuacja.

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi się odbyć w szkole nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Przeprowadzając próbną ewakuację należy wykonać określone czynności, zgodnie z ustaloną procedurą.

KROK 1

Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników szkoły z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole.

KROK 2

Na dwa tygodnie przed próbną ewakuacją dyrektor szkoły przypomina nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom instrukcję ewakuacji szkoły.

KROK 3

Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji.

KROK 4

Osoba wyznaczona przez dyrektora używa odpowiedniego sygnału oznaczającego konieczność ewakuacji.

KROK 5

Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym porządku (ustalonym w instrukcji, a zależnym od konstrukcji budynku).

KROK 6

Nauczyciele muszą:

 1. znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję,
 2. zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, np.:
 • kolejność opuszczania sali – najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi wejściowych do sali, potem uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się najdalej od wejścia,
 • kolejność opuszczania piętra – na schody wchodzą najpierw uczniowie  klasy z sal będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej odległe od schodów,
 • kolejność opuszczania budynku szkolnego – zaczynając od najniższych pięter,
 1. uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z którymi prowadzili zajęcia dydaktyczne,
 2. sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie,
 3. wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki,
 4. zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku – wyznaczonego miejsca zbiórki,
 5. zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca,
 6. nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji.

KROK 7

Wyznaczone w instrukcji osoby wynoszą pieczątki szkolne.Najczęściej pieczątki wynoszą osoby za nie odpowiedzialne: pracownicy sekretariatu, księgowości, itp.

KROK 8

Dyrektor szkoły nadzoruje i koordynuje przebieg ewakuacji i przyjmuje od wszystkich nauczycieli raport dotyczący zgodności liczebnej obecnych na lekcji i doprowadzonych w wyznaczone miejsce uczniów.

KROK 9

Dyrektor szkoły wypełnia dokumentację związaną z przeprowadzeniem ewakuacji próbnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *