Program profilaktyki zintegrowanej „CUDER”

Dzisiaj uczniowie klasy VIII – wraz z innymi ósmoklasistami gminy Biecz – uczestniczyli w bieckim kinie w zajęciach programu profilaktyki zintegrowanej „CUDER”. W drugiej części spotkanie odbyło się z rodzicami i nauczycielami. Uczestniczyli w nim oczywiście zarówno rodzice naszych uczniów, jak i nasi nauczyciele.

„Profilaktyka zintegrowana, obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież oraz dorosłych (rodzice, nauczyciele). Rozumiana jest jako działanie wspomagające wychowanie oraz chroniące przed szeroko rozumianymi zagrożeniami w rozwoju. Realizowana systemowo pozwala zmniejszać całe spektrum zagrożeń: alkoholizm, narkomania, agresywność, przestępczość, wyuzdanie, rozpacz itp. W systemowej, długofalowej wersji powoduje zmiany postaw u dzieci i młodzieży oraz poprawia bezpieczeństwo w szkole i relacje w rodzinie.

Obrazowo można przedstawić system „CUDER” jako przygotowanie młodych do konfrontacji z trudnościami życia, poprzez uporządkowanie ich relacji, emocji, duchowości, rozumu i fizyczności z założeniem, że sfera duchowa jest sferą zarządzającą pozostałymi, jest sferą motywującą do rozwoju. Koncentrujemy się na obniżaniu poziomu napięć (lęku) u młodych ludzi stosując dwie główne strategie profilaktyczne. Pierwsza to inicjowanie i wspieranie w rozwoju młodych ludzi, wskazywanie na radość płynącą z procesu rozwoju oraz wzmacnianie relacji w rodzinie i grupie, druga to zmniejszanie siły zagrożeń, poprzez wskazywanie zagrożeń czyli ”pułapek” i uczenie radzenia z sobie z nimi.”

Nasi uczniowie podeszli do tematu poważnie i odpowiedzialnie, zdobywając drugie miejsce w gminie w grze profilaktycznej, która jest integralna częścią systemu „CUDER”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *