Rekrutacja


Informacja dotycząca rekrutacji  na rok szkolny 2023/2024 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 609/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

Zarządzenie Burmistrza Biecza >


Rekrutacja do przedszkola:

Wnioski/oświadczenia do pobrania >


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej:

Wnioski/oświadczenia do pobrania >


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >