Rekrutacja


Informacja dotycząca rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (tekst jednolity:  Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 452/ 2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego    i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz

Zarządzenie Burmistrza Biecza >


Rekrutacja do przedszkola:

Wnioski/oświadczenia do pobrania >


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej:

Wnioski/oświadczenia do pobrania >


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >