Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM 2017/18

Opiekun: mgr inż. Joanna Łukaszyk

Przewodniczący:   Paweł Nigbor
Zastępca:                Nikola Soczek
Skarbnik:                Karol Pasterski
Członkowie:           Monika Kiełtyka

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2017/18

Opiekun: mgr Wiesława  Wysocka

Przewodniczący:   Julia Mika
Zastępca:                Natalia Duran
Sekretarz:               Dominika Malinowska