Szkolny Klub Wolontariatu

18 października 2018 wolontariusze z naszej szkoły poprowadzili modlitwę różańcową na oddziale geriatrii w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach. Podczas odmawianej modlitwy w szczególny sposób modlili się za chorych i cierpiący polecając ich Bożej opiece.

 


Historia

Szkolny Klub Wolontariatu w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach swą działalność rozpoczął we wrześniu 2016r. Od samego  początku zyskał duże zainteresowanie wśród naszej społeczności szkolnej. Aktualnie SKW liczy 30 osób, zaangażowanych zarówno w wolontariat stały, jak i akcyjny. W ramach wolontariatu stałego nasi wolontariusze pomagają w przedszkolu, na świetlicy i w bibliotece szkolnej oraz odwiedzają osoby starsze na terenie naszej parafii. W ramach wolontariatu akcyjnego podczas  Dnia Papieskiego wolontariusze zbierali pieniądze na  Fundację Dzieło Tysiąclecia oraz zorganizowali na terenie naszej szkoły akcje charytatywną na rzecz Jarosława, Jakuba i Martyny Tumidajewicz, których rodzice zginęli w wypadku komunikacyjnym.