Program profilaktyczny DEBATA

Cele programu „DEBATA” Celem ogólnym programu DEBATA jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), klaryfikacja wartości w Czytaj dalej