Czy absolwentki naszej szkoły zostaną w przyszłości studentkami kroatystyki?

25 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji. Konkurs organizowany był przez Konsula Honorowego Pawła Włodarczyka w okręgu konsularnym Konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie tj. w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim.  W Małopolsce do I etapu zmagań przystąpiło 28 zespołów, które Czytaj dalej