Egzamin gimnazjalny – informacje dla rodziców

ZASADY OGÓLNE Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzamin w klasie trzeciej Czytaj dalej