Pomóżmy wybudować studnię w Czadzie

Pomóżmy wybudować studnię w Czadzie „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.” (Kardynał Stefan Wyszyński) Nasz młodzież szkolna realizując projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” włączyła się w organizowaną w Diecezji Rzeszowskiej akcję zbiórki makulatury, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy Czytaj dalej