Gala Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

22 marca 2019 r. w Kampusie Wielickim odbyła się Gala Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek ziemi. Tajemnice ziół”. Uczestniczyli w niej laureaci konkursu plastycznego, literackiego, fotograficznego, filmowego i turnieju wiedzy ekologicznej. Dyplom i nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii prac literackich odebrała Wiktoria Bargieł. W swoim opowiadaniu Czytaj dalej

III miejsce za pracę literacką w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym dla Wiktorii Bargieł

5 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach oraz w Szkole Podstawowej  w Niegowici odbył się Turniej Wiedzy zorganizowany w ramach Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek Ziemi”. Konkurs honorowym patronatem objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Adam Kociołek – Czytaj dalej