„DZIECI MAJĄ WYCHODNE”

Klasa I od 17 września 2021r. realizuje Program „Dzieci mają wychodne”. Program został zainicjowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju. Program daje także dzieciom szansę na edukację w kontakcie Czytaj dalej