„Za naszą i waszą wolność” – Święto  Szkoły w Rożnowicach

          25 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach odbyła się uroczystość poświęcona patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce. Święto Szkoły to szczególny dzień, dlatego przybyło na nią wielu gości, a wśród nich: Burmistrz Gminy Biecz Mirosław Wędrychowicz, Sołtys Rożnowic Krzysztof Malinowski, Radny Rożnowic Konrad Mierzwa oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

          Święto Szkoły rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Rożnowicach, po której nastąpiła część oficjalna, w której głos zabrała Dyrektor szkoły pani Ewa Kozieł oraz Burmistrz Biecza p. Mirosław Wędrychowicz.

           Po części oficjalnej odbyła się przygotowana przez nauczyciela pana Aleksandra Sendeckiego prezentacja sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej w Rożnowicach, występ artystyczny poświęcony patronowi szkoły Tadeuszowi Kościuszce, przygotowany pod opieką pani Elżbiety Białoń- Rybka oraz prezentacja multimedialna poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, której autorem był pan Tomasz Dżuła. 

            Święto Szkoły w Rożnowicach to dzień bardzo podniosły i wzruszający, skłaniający do wspomnień i refleksji, okazja do spotkań z dawno niewidzianymi emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły.  Część artystyczna, ale także usłyszane podczas mszy świętej słowa proboszcza parafii ks. Stanisława Pałki, a później słowa Burmistrza Biecza bardzo mocno wskazywały na wartości wyznawane przez patrona szkoły w Rożnowicach, które zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji na świecie powinny przyświecać każdemu z nas. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *