ZSP w Rożnowicach szkołą partnerską Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

W dniu 16.12.2022 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie odbył się finał projektu teatralnego „Ludwiś w eduAKCJI”. O godzinie 14:00 uczniowie trzech szkół: ZSP w Rożnowicach, SP w Ryglicach oraz SP nr 1 z Woli Rzędzińskiej wystąpili na scenie Teatru z przedstawieniem ukazującym 15 historyjek wymyślonych przez grupę aktorską. Aktorom towarzyszyła na scenie grupa muzyczna oraz grupa plastyczna z Rożnowic, która była żywą scenografią. Uczniowie kl. 6, biorący udział w projekcie, bardzo szybko odnaleźli się na scenie i pięknie prezentowali swoje plastyczne dzieła, które nie zawsze były tylko tłem do akcji. Nasi uczniowie wykonali również maski dla aktorów, gadżety, z którymi utożsamiały się postacie z odgrywanych historii oraz plakaty zapowiadające całe wydarzenie i każdą grupę z osobna. Pomysły na scenografię rodziły się wspólnie pod nadzorem pani Bernadetty Dębosz, rekwizytorki Teatru w Tarnowie, z którą nasi uczniowie nawiązali szczególną więź w bardzo krótkim czasie. Bardzo Pani dziękujemy! Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przyczynili się do faktu, iż mogliśmy razem z uczniami z innych szkół, stworzyć coś naprawdę ciekawego i niepowtarzalnego. Tą przygodę z Teatrem zapamiętamy na zawsze! Cieszymy się także z faktu, iż ZSP w Rożnowicach stał się szkołą partnerską Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.